43240 Čazma, Trg čazmanskog kaptola 6

Naslovnica

NAGRADA ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA U 2019. GOD.

U poveznici Oglasna ploča – Obavijesti možete pronaći detalje vezano za natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2019. god.                                       

                           

                                                                               NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, kao zamjena za radnicu privremeno odsutnu zbog korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta za radno mjesto;

- dipl. soc. radnika/ice ili mag. socijalnog rada (m/ž) –  1  izvršitelj/ica.

Detalje možete pogledati u poveznici Oglasna ploča – Natječaji.

 

  PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA O DROGAMA

             Na slijedećoj poveznici možete preuzeti Letak o Projektu Resocijalzacije ovisnika o drogama koji je namijenjen svim potencijalnim korisnicima kao i široj javnosti.

             Letak Projekt resocijalizacije                      

                  

                                                                                         Zajamčena minimalna naknada

             Zakonom o socijalnoj skrbi, koji je stupio na snagu 01. siječnja 2014. godine, uveden je institut zajamčene minimalne naknade – ZMN,  čija je osnovna značajka  da sprječava stanje ekstremnog siromaštva i održava socijalnu integraciju, odnosno s

             Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

             Ovaj novi oblik socijalne naknade objedinjuje sljedeće naknade: pomoć za uzdržavanje iz nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, opskrbnine iz nadležnosti Ministarstva branitelja te produženu novčanu naknadu iz nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

            O Zahtjevu za zajamčenu minimalnu naknadu odlučuje centar za socijalnu skrb prema mjestu stanovanja, a dosadašnji primatelji opskrbnina iz nadležnosti Ministarstva branitelja zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu mogu predati u uredima državne uprave.