43240 Čazma, Trg čazmanskog kaptola 6

Naslovnica

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa s punim radnim vremenom na određeno vrijeme;

 - za radno mjesto stručnog radnika/ice, VSS, dipl. pravnik/ica ili magistar/ra prava (m/ž) –  1  izvršitelj/ica.

      U rubrici Oglasna ploča/Natječaji, nalazi se odluka o izboru kandidata.

  PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA O DROGAMA

             Na slijedećoj poveznici možete preuzeti Letak o Projektu Resocijalzacije ovisnika o drogama koji je namijenjen svim potencijalnim korisnicima kao i široj javnosti.

             Letak Projekt resocijalizacije                      

                  

                                                                                         Zajamčena minimalna naknada

             Zakonom o socijalnoj skrbi, koji je stupio na snagu 01. siječnja 2014. godine, uveden je institut zajamčene minimalne naknade – ZMN,  čija je osnovna značajka  da sprječava stanje ekstremnog siromaštva i održava socijalnu integraciju, odnosno s

             Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

             Ovaj novi oblik socijalne naknade objedinjuje sljedeće naknade: pomoć za uzdržavanje iz nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, opskrbnine iz nadležnosti Ministarstva branitelja te produženu novčanu naknadu iz nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

            O Zahtjevu za zajamčenu minimalnu naknadu odlučuje centar za socijalnu skrb prema mjestu stanovanja, a dosadašnji primatelji opskrbnina iz nadležnosti Ministarstva branitelja zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu mogu predati u uredima državne uprave.