43240 Čazma, Trg čazmanskog kaptola 6

Kontakt

Adresa:  Centar za socijalnu skrb Čazma

Trg čazmanskog kaptola br.6

43240 Čazma

MB: 2873788

OIB: 34497154725

IBAN. HR76 23900011100552840

 

fax:           043  771- 433

e-mail:   czsscazma@yahoo.com

 

telefonski brojevi:

stručni radnici

Maja Ranogajec, dipl. soc. radnica                              043-772-249

Ines Segin, dipl. soc. radnica                                        043-227-238

Fran Kocur, dipl. pravnik                                               043-771-020

Svjetlana Nanić, dipl. soc. radnica                               043-771-020

Daniela Gazibara, dipl. pravnica                                   043-771-241

Gordana Mileković, prof. soc. pedagog                       043-772-249

Sanja Tvarog Malvić, dipl. psiholog                               043-227-149

Ana Vlajsović, mag. soc. pol.                                             043-227-238

Maja Svetoivanec, dipl. soc. radnica                              043-772-667

 

računovodstvo:

Štefica Barešić                                                                       043-227-148

 

administrator:

Bernardina Milić                                                                   043-772-249

 

ravnateljica:

Jasna Jekić, dipl. soc. radnica                                               043-771-239

 

službenik za informiranje i službenik za zaštitu osobnih podataka:

Fran Kocur, dipl. pravnik                                                       043-771-020