43240 Čazma, Trg čazmanskog kaptola 6

Obavijesti

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

                 ČAZMA

Klasa: 740-12/16-02/1

Ur. Br:2110-26/2-16-4

Čazma, 29.07.2016. god.

OBAVIJEST:     PRODAJA NEKRETNINA

U VLASNIŠTVU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAZMA

upisanih u zemljišnoknjižni uložak 169 katastarske općine Siščani, katastarska čestica broj;

- 1460/4, dvorište sa kućom br. 169 u selu, pov. 240 čhv, i

- 499/4, voće kod kuće u selu, pov. 491 čhv.

 

Nekretnine se nalaze u Siščanima, na adresi Siščani kbr. 169. Radi se o obiteljskoj kući i pomoćnim zgradama starije gradnje.

Početna cijena iznosi 75.000,00 kn.

U slučaju da se javi više ponuditelja, provesti će se natječaj prikupljanjem pisanih ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja, a to je ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Isplata je u cijelosti i druge ponude se ne uvažavaju.

Sve troškove kupoprodaje i prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

Svu dokumentaciju i fotografije nekretnine moguće je pogledati svaki radni dan, po prethodnom dogovoru s Franom Kocurom, dipl. prav. (043/771-020), te na web straniciczsscazma@yahoo.com, a također je moguće izvršiti i obilazak nekretnine.

 

 

 

 

 

                                                                                Priznanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici pomoći za uzdržavanje te korisnici osobne invalidnine da se, počevši od 1. 1istopada 2015.g.   jave u Centar za socijalnu skrb, kako bi preuzeli:

-rješenje o priznanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata i kupon na iznos do 200 kn za tekući mjesec, kojeg mogu iskoristiti prilikom plaćanja računa za trošak električne energije u poslovnicama FINE.

Kupon se može iskoristiti za plaćanje troškova električne energije za mjesec u kojem je izdan ili za bilo koji drugi mjesec, a najduže u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se kupon odnosi.

Kupon u poslovnici FINE  može iskoristiti korisnik uz predočenje:

-svoje osobne identifikacijske isprave

-rješenja Centra

- uz predaju kupona i naloga za uplatu (račun, uplatnica)

 

Kupon može iskoristiti i druga osoba uz predočenje:

-rješenja kojem je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca

-svoje identifikacijske isprave

-identifikacijske isprave korisnika kojemu je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca, odnosno preslike rodnog lista korisnika u koliko je isti maloljetna osoba

- te uz predaju kupona i naloga za uplatu troškova električne energije poslovnici FINE

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Godisnje_izvjesce pravo na pristup informacijama 2016. god