43240 Čazma, Trg čazmanskog kaptola 6

Naslovnica

 

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA u 2020. godini

U poveznici Oglasna ploča – Natječaji, možete vidjeti detalje predmetnog natječaja

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNE STRANICE

 

Na slijedećoj poveznici možete se informirati o načinu rada Centra vezano za proglašenje epidemije COVID-19

RAD SA STRANKAMA ZA VRIJEME KORONA VIRUSA

 

   PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA        

                        

            http://pzs.hr/

             https://udruga-hera.info/

  PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA O DROGAMA

             Na slijedećoj poveznici možete preuzeti Letak o Projektu Resocijalzacije ovisnika o drogama koji je namijenjen svim potencijalnim korisnicima kao i široj javnosti.

             Letak Projekt resocijalizacije                      

                  

                                                                                         Zajamčena minimalna naknada

             Zakonom o socijalnoj skrbi, koji je stupio na snagu 01. siječnja 2014. godine, uveden je institut zajamčene minimalne naknade – ZMN,  čija je osnovna značajka  da sprječava stanje ekstremnog siromaštva i održava socijalnu integraciju, odnosno s

             Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

             Ovaj novi oblik socijalne naknade objedinjuje sljedeće naknade: pomoć za uzdržavanje iz nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, opskrbnine iz nadležnosti Ministarstva branitelja te produženu novčanu naknadu iz nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

            O Zahtjevu za zajamčenu minimalnu naknadu odlučuje centar za socijalnu skrb prema mjestu stanovanja, a dosadašnji primatelji opskrbnina iz nadležnosti Ministarstva branitelja zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu mogu predati u uredima državne uprave.