43240 Čazma, Trg čazmanskog kaptola 6

Misija

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova čiji  je rad na lokalnoj i regionalnoj razini usmjeren na pružanje podrške, pomoći i zaštite osobama i obiteljima koje žive ili su se zatekle u nepovoljnim prilikama, kako bi zadovoljile svoje osnovne životne potrebe , a pri tom štiteći njihova prava i interese.