Naknada za ugroženog kupca energenata

Što je naknada za ugroženog kupca energenata?

‏‏‎ ‎

Naknada za ugroženog kupca energenata predstavlja pravo na subvenciju troškova električne energije ugroženim kupcima.

Tko može ostvariti naknadu za ugroženog kupca energenata?

‏‏‎ ‎

Status ugroženog kupca, odnosno pravo na sufinanciranje troškova električne energije može ostvariti:

  • korisnik zajamčene minimalne naknade i
  • korisnik osobne invalidnine.

Pravo se može priznati samo po jednoj osnovi.

Koliki je iznos naknade za ugroženog kupca energenata?

‏‏‎ ‎

Iznos naknade je do 200,00 kuna mjesečno.

Na koji se način može ostvariti naknada za ugroženog kupca energenata?

‏‏‎ ‎

Korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili osobnu invalidninu podnosi nadležnom centru za socijalnu skrb zahtjev radi priznavanja prava na naknadu za ugroženog kupca energenata.

‏‏‎ ‎

*Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata

‏‏‎ ‎

Na temelju rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata ima pravo na subvencioniranje troškova električne energije u mjesecu u kojem je priznato pravo te svaki sljedeći mjesec, sve dok mu nadležni centar za socijalnu skrb rješenjem ne utvrdi prestanak prava.

Korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može iskoristiti pravo na subvenciju troškova električne energije prilikom plaćanja računa za troškove električne energije u poslovnici Financijske agencije uz predočenje:

‏‏‎ ‎

  • svoje osobne identifikacijske isprave,
  • rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata i
  • izvornog naloga za uplatu troškova električne energije.

Pravo na subvenciju troškova električne energije u poslovnici Financijske agencije umjesto korisnika kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta može realizirati i druga osoba, uz predočenje:

‏‏‎ ‎

  • rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata,
  • svoje osobne identifikacijske isprave,
  • osobne identifikacijske isprave korisnika, odnosno preslike rodnog lista korisnika ako je korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata maloljetna osoba te uz predaju
  • izvornog naloga za uplatu troškova električne energije.

Iznimno, ako za to postoji opravdani razlog, pravo na subvenciju troškova električne energije u poslovnici Financijske agencije mogu realizirati i stručni radnici centra za socijalnu skrb uz predočenje iskaznice kojom dokazuju svojstvo službene osobe ili ovlasti ravnatelja za plaćanje računa za električnu energiju za ugrožene kupce iz nadležnosti tog centra za socijalnu skrb, preslike rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije.

‏‏‎ ‎

 

*Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb (NN 102/2015)

‏‏‎ ‎

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_102_1977.html

‏‏‎ ‎

 

*Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN 95/2015)

‏‏‎ ‎

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_95_1829.html

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali ako želite možete se odjaviti. Prihvaćam Saznaj više

Skip to content