43240 Čazma, Trg čazmanskog kaptola 6

Obavijesti

NAGRADA ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA U 2019. GOD.

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

                 ČAZMA

Klasa: 740-12/16-02/1

Ur. Br:2110-26/2-16-4

Čazma, 29.07.2016. god.

OBAVIJEST:     PRODAJA NEKRETNINA

U VLASNIŠTVU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAZMA

upisanih u zemljišnoknjižni uložak 169 katastarske općine Siščani, katastarska čestica broj;

- 1460/4, dvorište sa kućom br. 169 u selu, pov. 240 čhv, i

- 499/4, voće kod kuće u selu, pov. 491 čhv.

 

Nekretnine se nalaze u Siščanima, na adresi Siščani kbr. 169. Radi se o obiteljskoj kući i pomoćnim zgradama starije gradnje.

Početna cijena iznosi 75.000,00 kn.

U slučaju da se javi više ponuditelja, provesti će se natječaj prikupljanjem pisanih ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja, a to je ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Isplata je u cijelosti i druge ponude se ne uvažavaju.

Sve troškove kupoprodaje i prijenosa prava vlasništva snosi kupac.

Svu dokumentaciju i fotografije nekretnine moguće je pogledati svaki radni dan, po prethodnom dogovoru s Franom Kocurom, dipl. prav. (043/771-020), te na web straniciczsscazma@yahoo.com, a također je moguće izvršiti i obilazak nekretnine.