Odgovori na često postavljana pitanjaImam u vlasništvu automobil, da li moja obitelj ima pravo na zajamčenu minimalnu naknadu?

Ako centar za socijalnu skrb utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji-korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije teško pokretne osobe ili je nužno radi prometne izoliranosti, obitelj ima pravo. Korisnik sam zajamčene minimalne naknade, a dijete mi pohađa srednju školu i smješteno je u učenički dom, da li mogu ostvariti u Centru kakvu pomoć? Da. Imate pravo na potporu za troškove smještaja u učeničkom domu. Centar za socijalnu skrb priznaje pravo na troškove smještaja u učeničkom domu kao potporu za obrazovanje člana obitelji polaznika srednje škole, ako obitelj ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Ukoliko nemam mogućnosti doći u Centar mogu li zatražiti pismeno putem pošte priznavanje prava na pomoć?

Vaše pismeno ćemo razmotriti i ukoliko iz njega nedvojbeno proizlazi koje pravo tražite otvorit ćemo postupak za priznavanje prava s danom prijema.

Koliko puta godišnje mogu ostvariti jednokratnu naknadu?

Zakon o socijalnoj skrbi ne precizira koliko puta godišnje netko može ostvariti jednokratnu naknadu, tj. jednokratnu pomoć može ostvariti svatko tko zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe vezane uz rođenje djeteta, školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i sl. Dakle, osoba ili obitelj koji podnose prijedlog Centru za socijalnu skrb radi ostvarivanja prava na jednokratnu naknadu, moraju Centru uz svoj prijedlog dostaviti i dokumentaciju kojom će dokazati da postoje opravdani razlozi ( opisani gore u tekstu )za odobrenje jednokratne naknade, te također iz iste dokumentacije mora biti vidljivo da se njihova specifična potreba ne može riješiti prihodima koje ostvaruju. Iz sveg gore navedenog proizlazi činjenica da se jednokratna naknada može ostvariti samo ciljano za određenu potrebu, može se ostvariti više puta godišnje ako se takve potrebe pojave više puta godišnje, jednom, ali i niti jednom ako se u postupku koji je pokrenut po prijedlogu utvrdi da ne postoji opravdanost prijedloga.

Kakva je razlika između pokretanja postupka na zahtjev ili po službenoj dužnosti?

Nema razlike u provođenju postupka. Jedina moguća razlike je u datumu od kada se pravo priznaje? Dan podnošenja zahtjeva je dan kojim ćete ostvariti pravo ukoliko udovoljavate svim potrebnim uvjetima, dok po službenoj dužnosti to može biti nešto kasnije jer će u pravilu proći neko vrijeme dok ne utvrdimo o čemu je točno riječ i za koje pravo ispunjavate uvjete da bi se pokrenu konkretan postupak.

Što učiniti ako drugi roditelj ne plaća uzdržavanje ( alimentaciju za dijete/djecu ) ?

Ako roditelj koji je na temelju pravomoćne sudske odluke privremene mjere radi uzdržavanja ili nagodbe sklopljene pred Sudom ili Centrom za socijalnu skrb dužan pridonositi za uzdržavanje djeteta ne udovoljava svojoj obvezi, Centar je dužan na prijedlog drugog roditelja, ukoliko je prethodno pokrenuo ovršni postupak donijeti odluku o privremenom uzdržavanju i u skladu s njom isplaćivati uzdržavanje sve dok roditelj- obveznik uzdržavanja ne počne ponovo udovoljavati svojoj obvezi u ukupnom trajanju od najdulje tri godine.

Što je udomiteljstvo i kako mogu postati udomitelj ?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelj. Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva,a koju čine udomitelj,njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici koji žive u zajedničkom kućanstvu. Ako se odlučite baviti udomiteljstvom javite se Centru za socijalnu skrb kojem podnosite zahtjev i potrebnu dokumentaciju, a Centar će provesti postupak u kojem će utvrditi da li ispunjavate uvjete propisane Zakonom o udomiteljstvu ( NN 90/11 i 78/12 ).

Tko i kada pokreće postupak lišenja poslovne sposobnosti?

CZSS podnosi prijedlog nadležnom Općinskom sudu radi pokretanja postupka lišenja poslovne sposobnosti na zahtjev srodnika ili po službenoj dužnosti kada na temelju medicinske dokumentacije i ponašanja štićenika procijeni da su ugrožena njegova prava i interesi, da svojim ponašanjem ugrožava sebe i okolinu u kojoj živi, te kada nije svjestan svog ponašanja i postupaka. Prije pokretanja postupka prikupljaju se anamnestički podaci i medicinska dokumentacija a zatim se u tijeku postupka imenuje poseban skrbnik koji štićenika zastupa pri sudu.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali ako želite možete se odjaviti. Prihvaćam Saznaj više

Skip to content