43240 Čazma, Trg čazmanskog kaptola 6

Vizija

Centar, kao javna ustanova, svojim stručnim radom treba promicati opće dobro i biti usmjerena ka smanjenju socijalne isključenosti osoba koje se nalaze u nepovoljnim životnim okolnostima, imajući pri tome, na visokoj razini, usklađene standarde kvalitete.